JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Za preuzimanje biorazgradivog otpada sa javnih površina u gradu Nišu radi tretmana

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 95/18-dr. zakon), postavljeni su uslovi za uspostavljanje i razvoj integrisanog sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji, u skladu sa standardima relevantnog zakonodavstva EU u ovoj oblasti. Poštujući zahteve koje nalaže Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine, Javno komunalno preduzeće „Mediana“ Niš sprovodi mere za smanjenje udela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu. Iz navedenog razloga, pozivamo zaiteresovane kompanije sa važećom dozvolom za tretman biorazgradivog otpada da podnesu ponudu za tretman biorazgradivog otpada – trave, opalog lišća i ostalog zelenog otpada nastalog u procesu održavanja javnih zelenih površina. Cilj smanjenja odlaganja biorazgradivog otpada je smanjenje negativnog uticaja odloženog otpada na životnu sredinu, klimu i ljudsko zdravlje i upravljanje nastalim otpadom po principima cirkularne ekonomije.

Kriterijum za dodelu ugovora: Procenat biološkog tretmana biorazgradivog otpada u skladu sa načelom izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu.

Javni poziv i Obrazac za podnošenje ponude možete preuzeti  >>ovde<<

Vi ste ovde: Početak Vesti Najnovije vesti JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA