Odluke nadzornog odbora

Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja sa prilozima za 2023.

Odluka o cenama u maloprodaji sa primrnom od 11.01.2024. godine

Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja sa prilozima

Odluka o cenama gotovih proizvoda cvećarske proizvodnje sa primenom od 01.06.2023

Odluka o cenama otkupa ambalažnog otpada sa primenom od 27.4.2023

Odluka o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada 23.05.2022

Odluka o ceni obaveznih dimničarskih usluga 23.05.2022

Odluka o cenama usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina 01.01.2022.

Odluka o cenama rezanog cveća

Odluka o kupovini na rate

Odluka o Metodologiji naknade za odlaganje kom. otpada

Odluka o cenama održavanju stambenih zgrada

Odluka o cenama vanrednih komunalnih usluga br. 07/2

Odluka o cenama vanrednih komunalnih usluga br. 07-1

Odluka o cenama vanrednih komunalnih usluga za pređeni gazeći kilometar br. 0.0-2

Odluka o cenama održavanja radnih odela

Odluka o cenama usluga održavanja vozila i radnih mašina

Odluka o cenama elemenata za ugovaranje br.0.0/1

Odluka o cenama čuvanja napuštenih motornih vozila i manjih montažnih objekata

Odluka o cenama usluga na deponiji br.07/3  26.12.2013.god.

Odluka o cenama usluga na deponiji br.07/3  14.01.2014.god.

Odluka o ceni odlaganja komunalnog otpada

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača

Odluka o ovlaćenom licu za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Odluka o utvrđivanju cena uklanjanja stvari i drugih predmeta sa javnih površina

Odluka o ceni sakupljanja komunalnog otpada 31.08.2017.  

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka ličnosti broj 18518 od 08.07.2020.g.

Odluka o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada 25.02.2021. 
(Ova odluka će se primenjivati nakon dobijanja saglasnosti Gradskog veća.)

Odluka o odlaganju izmirenja dugovanja korisnicima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva broj 12888/NO/211-4 od 19.05.2021. godine

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP "Mediana" Niš za perijod od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine.

Odluka o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada

Odluka o ceni obaveznih dimničarskih usluga

Vi ste ovde: Početak O nama Dokumenta Odluke nadzornog odbora