Podeljene besplatne kante za reciklabilni otpad

JKP „Mediana“ je  podelom kanti za odvajanje reciklabilnog  otpada, koje su dobili stanovnici GO Palilula, ušlo u realizaciju projekta WASTE, koji u okviru IPA programa finansira Evropska Unija. Prve kante dobili su stanovnici  ulice Marina Držića.

Besplatne kante 1

Kante zapremnine 120 litara, služe za odlaganje ambalažnog otpada, kao što su papir, plastika, karton, metal i staklo, i dobiće ih svi stanovnici GO Palilula koji žive u individualnim domaćinstvima. Stanovnicima u kolektivnom stanovanju  podeljenje su plastične kese.

„Plastične kante će besplatno dobiti svi građani na teritoriji opštine Palilila i Medijana. Svaka kanta označena je barkodom, a građani bi trebalo da se pridržavaju uputstva koja su predviđena ugovorom. Svako pravilno odlaganje otpada počinje u kući, čime dajemo svoj doprinos u očuvanju životne sredine “, rekao je Bratislav Vučković, direktor JKP „Mediana“ Niš.

Besplatne kante B

Boban DŽunić, predsednik GO Palilula naglasio je  da je opština Palilula već realizovala projekat čiji je cilj podizanje svesti stanovništva o očuvanju životne sredine. Dobijene kante su samo naredni korak, koji će im omogućiti da na pravilan način odvajaju otpad, jer se tako čuva životna sredina, smanjuje prostor na deponiji i čuvaju prirodni resursi.

Besplatne kante DZ

Stanovnici Palilule smatraju da će se pravilnim odvajanjem otpada uvesti  red u oblast zaštite životne sredine a istovremeno smanjiti broj divljih deponija, čime će svoju opštinu učiniti lepšom i zdravijom za život.

JKP “Mediana” , koje je i nosilac ovog projekta, u narednom periodu očekuje saradnju građana, jer ima zadatak da zajedno sa EU, u narednih pet godina nadgleda realizaciju projekta. 

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti Podeljene besplatne kante za reciklabilni otpad