DIVLJE DEPONIJE - STARI PROBLEM

Uklanjanje divljih deponija koje je počelo u februaru mesecu nastaviće se i u martu. Prve dane proleća Niš će dočekati čistiji. Uklonjene su divlje deponije sa nekoliko lokacija u gradu. Očišćena je Kula” u GO Palilula, divlja deponija u Mramorskoj i u Sarajevskoj ulici u GO Crveni krst, kao i parking prostor kod nekadašnje Elektronske industrije. Sa ovih mesta uklonjeno je oko 200 kubnih metara otpada.

 kula

Ekipe Sektora Zelenilo” koji je izJKPGoricа“ pripojen JKP Mediana”i Sektora Održavane javne higijene”, radile su na uklanjanju nekoliko divljih deponija u gradu. To su deponije koje se čiste stalno ali zbog nemara građana ili nadležnih, brlo brzo ponovo niknu”. Za čišćenje ovih prostora angažovano je dvadesetak radnika i nekoliko vozila manje i veće kubikaže.

sarajevska

Očišćen je prostor stare Kule” u ulici Svetolika Rankovića. Sanirana je deponija u Sarajevskoj i u Mramorskoj ulici, kao i na nekadašnjem parkingu Elektronske industrije, koji je poslednji put očišćen 2012. godine, nakon odlaganja velikog snega sa gradskih ulica.

mramorska

Ovaj prostor je ruglo za sve stanovnike ovog dela grada, a prvenstveno za turiste koji dolaze u naš grad, jer prvo na šta naiđu kada ovim putem prođu je veliki i neuređen prostor. A tu se nalazi i Arheološko nalazište Medijana, koje je atraktivno za turiste, te je potrebno okolinu urediti”, rekao je Bratislav Vučković, direktor JKP Mediana” Niš.

Još jednom upućujemo molbu našim sugrađanima da se ponašaju odgovorno, da napori Mediane” da grad učini čistijim i prijatnijim za život, ne ostanu uzaludni”, dodao je Vučković.

elektronska

Broj divljih deponija na teritoriji grada Niša varira, a procenjuje sa da ih ima oko 60. Formiraju se najviše zbog neodgovornog ponašanja građana ali i pojedinih pravnih lica koja koriste određene lokacije da bi zaobišli plaćanje pravilnog zbrinjavanja i tretmana otpada. To je uglavnom otpad koji se ne reciklira jer veći deo predstavlja građevinski šut i komunalni otpad.

Od velikog značaja je da se pojača inspekcijski uticaj u kažnjavanju prestupnika jer se troše velika sredstva, kao i svakodnevni rad na njihovom uklanjanju.

Za saniranje divljih deponija određene su najprioritetnije lokacije. Godišnje se izdvaja 1.500.000,00 dinara, a izveze se oko 1.200 kubnih metara raznog otpada.

 

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti DIVLJE DEPONIJE - STARI PROBLEM