JKP „MEDIANA“ NIŠ ZAPOČELO ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA

 

U petak, 02. novembra, JKP „Mediana“Niš počelo je čišćenje prve, od 46 predviđenih divljih deponija koje se nalaze na teritoriji Grada Niša. Sredstva u iznosu od sedam miliona dinara obezbedio je Grad Niš. Grad planira da obezbedi kontejnere za sva niška sela i ozeleni zemljište na kome su se nekada nalazile divlje deponije, jer je to način da građani steknu naviku da na tim mestima više ne odlažu otpad.

031117 640x361

U selu Trupalu, na teritoriji GO Crveni krst, JKP „Mediana“ je počelo realizacijom Programa čišćenja i uređenja divljih deponija. Sredstva izdvojena iz budžeta Grada, predviđena su za uklanjanje otpada, ozelenjavanje tih površina i postavljanje mobilijara, kako bi se sprečili meštani da na tim mestima dalje odlažu kabasti otpad.

„Počeli smo sa sređivanjem deponija na celoj teritoriji grada, ukupno ih ima 46. Grad je izdvojio 5 miliona za radove uklanjanja otpada, a 2 miliona za oplemenjivanje prostora posle uklanjanja otpada. „Mediana“ je iz svog programa izdvojila dvadesetak miliona. Pokušaćemo da obezbedimo ono što godinama nije zaživelo. Obezbedićemo ljudima prostor gde će biti postavljeni kontejneri, kao i kontejnere za uklanjanje kabastog otpada. Zamolio sam direktore da razgovaraju sa ljudima u tim naseljima i nađu rešenja, kako se ovakve deponije ne bi stvarale i kako bi sve funkcionisalo u najboljem redu, a samim tim se ne bi trošio toliki novac“ , rekao je Darko Bulatović, gradonačelnik Niša.

031117 1 600x480

Na svim prostorima gde su uklonjene divlje deponije biće postavljene table upozorenja „ Zabranjeno bacanje otpada“, a komunalna policija pojačaće kontrolu kako bi se sprečilo njihovo ponovno formiranje.

Prva deponija koja će biti očišćena na teritoriji GO Crveni Krst, je na izlazu iz sela Trupale, gde je predviđeno da se očiste još dve divlje deponije. Na teritoriji GO Crveni Krst predviđeno je čišćenje 15 divljih deponija.

031117 2 600x480

„Javno komunalno preduzeće „Mediana“ i GO Crveni Krst zajedno učestvuju u uklanjanju 15 divljih deponija. Međutim, nije samo čišćenje tih deponija prvi i jedini potez. Veoma je bitno da sa našim sugrađanima dogovorimo i rešimo problem. Sa direktorom JKP „Mediana“ smo dogovorili da velike kontejnere postavimo na mestima gde su bile divlje deponije. U GO Crveni Krst napravili smo velike table na kojima je ispisano upozorenje o zabrani bacanja optada a počećemo i sa sankcionisanjem, ali pre toga želimo da održimo tribine sa savetima građana i uputimo ih kako da rukuju otpadom“, kazao je Miroslav Milutinović, predsednik GO Crveni Krst.

Prema rečima Dragoslava Pavlovića, direktora JKP „Mediana“ Niš u planu je da se dnevno sanira jedna deponija kako bi se do kraja godine očistile sve planirane divlje deponije.

„Ima dovoljno sredstava da se ova akcija relizuje. U budućem periodu maksimalno ćemo težiti ka poboljšanju kako divlje deponije u gradu ne bi predstavljale ekološku katastrofu. Mi nemamo, na žalost, sva sela uključena u sistem organizovanog sakupljanja otpada. Ubrzanom metodologijom potrudićemo se da sva sela uključimo u taj sistem, jer ćemo samo na taj način uspeti da potpuno otklonimo divlje deponije“, rekao je Dragoslav Pavlović, direktor JKP „Mediana“ i dodao: „Sve dok nemamo kontejnere za kabasti otpad u kojima bi ljudi mogli da odlažu komunalni otpad, ne postoji način da od sugrađana tražimo da ne odlažu smeće tamo gde je njima zgodno. Potrudićemo se da od takvih prostora napravimo rekultivisan, oplemenjen prostor, postavimo mobilijar, zasadimo travu, postavimo table na kojima će pisati „ne odlagati otpad.“

Sav otpad koji se sakupi sa divljih deponija, odvozi se na Gradsku deponiju. Postoji mnogo načina koji bi unapredili rad deponije, tretman otpada i sistem primarne selekcije, čiji je cilj smanjenje same deponije reciklažom.

031117 3 640x361

Polovina otpada koji se sakupi u gradu je otpad koji predstavlja zeleni biootpad, koji se može kompostirati i prodati kao finalni proizvod. U nekim budućim analizama odrediće se opšte smernice i pravci kako bi JKP „Mediana“ krenulo ka povećanju prihoda, jer je politika svih razvijenih zemalja da kućni otpadni materijal prođe kroz neku vrstu reciklaže i proda se kao sredstvo od koga može da se napravi nešto novo. Odrediće se pravci u svakom segmentu poslovanja Mediane koji će kasnije uticati na povećanje prihoda.

Grad Niš je u 2016. godini već uložio 20 miliona dinara za raščišćavanje divljih deponija.

 

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti JKP „MEDIANA“ NIŠ ZAPOČELO ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA