"Najam građevinskih mašina", 1.2.4/2019

Naziv                        Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda                       24.05.2019.
Konkursna dokumentacija  24.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije  14.06.2019.
Izmenjene strane konkursne dokumentacije  14.06.2019.
Оdluka o dodeli ugovora  25.06.2019.
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru  25.06.2019
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke "Najam građevinskih mašina", 1.2.4/2019