"Supstrati i đubriva", broj NMV 1.1.41-2/2019, Partija 1 - Treset

 Naziv                                                 Objavljeno   
 Poziv za podnošenje ponuda  20.08.2019.
 Konkursna dokumentacija  20.08.2019.
 Odluka o dodeli ugovora  06.09.2019.
 Оbavestenje o zakljucenom ugovoru-partija 1  17.09.2019.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke "Supstrati i đubriva", broj NMV 1.1.41-2/2019, Partija 1 - Treset