Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Semena, lukovice i repromaterijal" NMV br. 1.1.29-2/2019

Naziv  Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda  27.05.2019.
 Konkursna dokumentacija                       27.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora  14.06.2019.

"Najam građevinskih mašina", 1.2.4/2019

Naziv                        Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda                       24.05.2019.
Konkursna dokumentacija  24.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije  14.06.2019.
Izmenjene strane konkursne dokumentacije  14.06.2019.

"MOBILIJARI", br. NMV 1.1.33-2/2019

Naziv Objavljeno
Poziv za podnosenje ponuda 10.05.2019.
Konkursna dokumentacija 10.05.2019.
Оdluka o dodeli ugovora 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 12.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - patrija 3 14.03.2019.

"Boje i lakovi" NMV br. 1.1.45/2019

 Naziv Objavljeno
 Poziv za podnošenje ponuda          31.05.2019.
Konkursna dokumentacija  31.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora  11.06.2019.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke