Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Urbani mobilijari" br. 1.1.2/2019 sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma

 Naziv  Objavljeno 
 Poziv za podnošenje ponuda       06.01.2020. 
 Konkursna dokumentacija  06.01.2020. 
 Katalog 06.01.2020.
 Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije  16.01.2020.
 Izmenjena konkursna dokumentacija 16.01.2020.
 Pitanje i odgovor 24.01.2020.

"Održavanje objekata", br. 1.3.5/2019

 Naziv  Objaavljeno 
 Poziv za podnošenje ponuda          30.12.2019.
 Konkursna dokumentacija   30.12.2019. 
 Pitanje i odgovor  23.01.2020.
 Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije    23.01.2020.
 Izmenjena strana kd  23.01.2020.
 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda    23.01.2020.

..

"REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA I OPREME" , BR. 1.1.8-6/2019

Naziv Objavjeno
Poziv za podnošenje ponuda                    16.12.2019.
Konkursna dokumentacija  16.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora  21.01.2020.

"Izrada projekata", partija 4 - Izrada projekata objekata na nivou preduzeća, br. 1.2.3-2/2019

 Naziv  Objavljeno 
 Poziv za podnošenje ponuda                    20.01.2020. 
 Konkursna dokumentacija  20.01.2020. 
 Prilog   20.01.2020. 
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke