JKP "Mediana" Niš

Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Telefonija", br. 1.2.4/2018

Naziv Objavlljeno
Poziv za podnošenje ponuda 23.05.2018.
Konkursna dokuemntacija 23.05.2018.

"Monitoring na deponiji", br. 1.2.1/2018

 Naziv Objavljeno 
 Poziv za podnosenje ponuda 04.04.2018. 
 Konkursna dokumentacija 04.04.2018.
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.04.2018.
 Izmenjene strane konkursne dokumentacije 12.04.2018.
 Odluka o dodeli ugovora 10.05.2018.
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2018.

''Implementacija ERP i BI sistema implementacija DMS sistema i fleet managemente'' br. 1.1.11/2018

Naziv Objavljleno
Poziv za podnošenje ponuda 22.05.2018.
Konkursna dokumetacija 22.05.2018.

"Supstrati i đubriva", br. 1.1.45/2018

Naziv Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda 17.04.2018.
Konkursna dokumentacija 17.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 04.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 18.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 18.05.2018.

"Izrada projekata", br. 1.2.5/2018

Naziv Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda 27.04.2018.
Konkursna dokumentacija 27.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 15.05.2018.
Odluka o obustavi postupka 15.05.2018.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke