Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Najam građevinskih mašina", 1.2.4/2019

Naziv                        Objavljeno
Poziv za podnošenje ponuda                       24.05.2019.
Konkursna dokumentacija  24.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije  14.06.2019.
Izmenjene strane konkursne dokumentacije  14.06.2019.
Оdluka o dodeli ugovora  25.06.2019.
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru  25.06.2019

"Boje i lakovi" NMV br. 1.1.45/2019

 Naziv Objavljeno
 Poziv za podnošenje ponuda          31.05.2019.
Konkursna dokumentacija  31.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora  11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.06.2019.

"Traktori i priključci", br. 1.1.6/2019

 

Naziv                                                                           

Objavljeno

Poziv za podnošenje ponuda 15.05.2019.
Konkursna dokumentacija 15.05.2019.
Оdluka  o dodeli ugovora 17.06.2019.
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru 19.06.2019.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke