Javne nabavke

Preuzmite dokumentaciju

"Kompaktor" 1.1.5/2020

 Naziv Objavljeno
 Poziv za podnošenje ponuda             03.03.2020.
 Konkursna dokuemntacija  03.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokuemnatcije  13.03.2020.
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda  13.03.2020.
Izmenjena konkursna dokumentacija  13.03.2020.
Pitanje i odgovor  20.03.2020.
Odluka o obustavi postupka  27.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka  07.04.2020.

"Cirkularna ekonomija", br. NMV 1.2.8/2020

 Naziv  Objavljeno  
 Poziv za podnošenje ponuda         03.03.2020.
Konkursna dokumentacija  03.03.2020. 
 Odluka o obustavi postupka  27.03.2020.
 Obaveštenje o obustavi postupka      03.04.2020.
Vi ste ovde: Početak Javne nabavke Republičke javne nabavke