NOVA VOZILA I OPREMA

Javno komunalno preduzeće „Mediana“ Niš predstavilo je javnosti obnovljen vozni park koji je od sada bogatiji za pet kamiona autosmećara, pet kamiona kipera za potrebe zimske službe, četiri velike i tri male čistilice za održavanje javne higijene u gradu. 

NOVA FLOTA

            Nabavljeni su i raonici koji se montiraju po potrebi, kao i posipači koji se, takođe dodaju kamionima u vreme zimskih meseci, a koji su najsavremeniji u svetu. “Nova flota, marke MAN I DAF je nešto najmodernije u ovom trenutku, a zahvaljujući gradu sredstva smo utrošili za ono što je gradu i građanima najpotrebnije” istakao je direktor “Mediane” u prisustvu gradonačelnika Niša Darka Bulatovića i prisutnih predstavnika medija.

NOVA FLOTA 1

             „Zahvaljujući ovoj opremi svaka ulica u gradu biće redovno čišćena. To je garancija  za lepši izgled grada, brige o zelenilu, higijeni i svega onoga što je u nadležnosti „Mediane“. Ono što je sigurno to je da grad i prema „Mediani“ i prema svim drugim preduzećima redovno izvršava svoje obaveze, vraća dugove iz ranijih godina i to se sada privodi kraju. Grad je stao na svoje noge u finansijskom pogledu i stvoreni su preduslovi da se razvija u svakom smislu“ istakao je gradonačelnik Bulatović.

            „Što se tiče novih investicija vezanih za komunalnu delatnost u gradu, vodilo se računa o realnim potrebama pa će najveći autosmećar sa hidrouličnom rukom služiti za podizanje podzemnih kontejnera, dva autosmećara srednje veličine podržaće veća naselja gde su blokovi zgrada sa većom količinom otpada, a mali autosmećari koji su nabavljeni moći će da uđu u svaku, i najmanju, ulicu.Oni će uglavnom služiti za uklanjanje otpada u ulicama sa kućama“, kaže Pavlović.

            On dodaje da su nabavljena i dva tipa auto-čistilica, marke MUVO I RAVO. Autočistilice veće kubikaže biće dodeljene opštinama u gradu.

NOVA FLOTA 2

            „Cilj je da svaki, i najmanji deo u gradu bude mašinski očišćen, da čistilice pokriju sve površine grada, jer to nikada ranije nije rađeno, posebno u rubnim naseljima. Autočistilice kojih je do sada bilo su stare i često su se kvarile. Iz tog razloga nove autočistilice koje ćemo postaviti po opštinama imaće zadatak da bar jednom u toku meseca svaku ulicu u gradu obiđu i da je očiste. Neće se više raditi samo po principu četki kao što smo ranije mogli da vidimo. Sada će se za čišćenje koristiti i voda pod pritiskom tako da će se prljavština sa trotoara nabacivati  na četke koje će taj otpad usisavati i ostavljati potpuno očišćenu ulicu“, objašnjava Pavlović.

            Male autočistilice biće dodeljene, takođe, opštinama. Jedna manja autočistilica biće dodeljena opštini Niška Banja  zato što je ona manje površine od ostalih opština, a druge dve manje autočistilice će biti za sve one površine u gradu koje nisu kolovozne. Odlika malih čistilica koje su nabavljene je njihova multifunkcionalnost. One nisu samo mašine sa četkama za čišćenje, već će u toku zime imati male raonike i posipače, a mogu poslužiti i kao podizne platforme za zamenu sijalica i slično.

NOVA FLOTA 3 1

            Nabavljeni su i kamioni koji će biti u funkciji zimske službe. „Godinama pričamo o tome, a sada je došlo vreme da zimsku službu unapredimo, da dupliramo njene kapacitete. Radi se o najsavremenijim mašinama koje postoje u svetu, o moćnim mašinama koje će gurati sneg sa naših  bulevara, uparivaćemo ih kada dođe do većih padavina kako bi bulevari bili čisti i prohodni u dve i tri trake. Kamione starije generacije nećemo rashodovati nego ćemo ih preusmeriti u manje ulice. Cilj je da u istom trenutku krenemo da čistimo sve ulice u gradu kada počne da pada sneg. Do sada smo to radili samo u velikim ulicama i na bulevarima, a manje ulice smo čistili tek kada prestane sneg“, dodaje Pavlović.

            Pavlović naglašava da će nabavkom novih vozila „Mediana“ imati značajnu uštedu kada se radi o servisiranju voznog parka. „Kada imate stari vozni park, na godišnjem nivou kupuje se ogromna količina delova“, objašnjava on. „Mediana je izdvajala ranijih godina ogromna sredstva  za rezervne delove. Ovi kamioni neće trošiti delove i to je ušteda u narednih pet, šest do deset godina. Osim toga, garantni rok je dve godine. 

 

NOVE SADNICE ZA ZDRAVIJE I LEPŠE OKRUŽENJE

        Radnici JKP „Mediana“ Niš rade ovih dana punim kapacitom na teritoriji celog grada. Lepo vreme koristi se za orezivanje drveća i ukrasnog šiblja na zelenim površinama u gradu, ali se radi i zamena stabala u drvoredima na niškim ulicama u okviru programa za očuvanje i unapređenje životne sredine na javnim površinama na teritoriji grada Niša, koji se realizuje preko Sekretarija za zaštitu životne sredine.

ad

            „Radi se o akciji uklanjanja starih sadnica i postavljanja novih drvoreda u pojedinim ulicama u gradu. Ovom akcijom  ćemo zanoviti stabla i ukloniti ona koja su sklona padu i kod kojih grane mogu da ugroze bezbednost građana i imovine. Tokom ove akcije koja će trajati do aprila meseca posadićemo veliki broj novih sadnica“- rekao je Dragoslav Pavlović direktor JKP „Medijana“ Niš. 

            Pavlović dodaje da je akcija počela u ulicama koje su ocenjene od strane stručnih lica kao ulice sa drvoredima gde prvo treba reagovati. To su Svetosavska i Vardarska ulica. U Svetosavskoj ulici umesto dotrajalog drvoreda, postavlja se 49 sadnica piramidalnog graba, dvadeset više nego što je bilo ranije. U Vardarskoj ulici gde je dvadeset stabala belog jasena postavlja se kuglasta katalpa i to tridesetak sadnica. 

4 

            Tanja Radić, direktorka sektora za održavanje javnih zelenih površina JKP “Medijana” Niš dodaje da će projekat, trajati do kraja marta ili početka aprila, te da se koristi svaki lep dan bez padavina da se posao ubrza i odradi ono što je potrebno. Ona naglašava  da je upravo ovaj period i pravo vreme za orezivanje drveća i sadnju novog.

            „Do sada je u uličnim drvoredima posađeno dve stotine novih sadnica, a u nastavku će biti posađeno još tri stotine“, ističe Tanja Radić.

             „Uglavnom se radi o četinarima i listopadnom drveću, a sadnice se sade umesto drveća koje je posečeno što zbog bolesti, što zbog toga što je ostarelo i istrulelo i predstavlja opasnost za građane, a izgubilo je i svoju osnovnu funkciju. U suštini, uvek gledamo da zasadimo veći broj sadnica od stabala koja su posečena“.

            Radić navodi i nekoliko primera pa kaže da je ulici Somborskoj u toku zamena drveća u već formiranom drvoredu. U ovoj ulici je posečeno trideset starih i bolesnih stabala, a umesto njih biće zasađeno pedeset sadnica graba. Nove sadnice zameniće dotrajala stabla i u Dušanovoj i Voždovoj ulici.

            Prema rečima Tanje Radić, seku se samo ona stabla koja su bolesna, trula ili su prestarela i koja su potancijalna opasnost po građane zbog pucanja grana.

5

            „Funkcija zelenih površina, međublokovskog zelenila i drvoreda u gradu je od posebnog značaja za zaštitu i očuvanje životne sredine“- kaže Tanja Radić I nastavlja da osim što drvoredi imaju sanitarnu i estetsku funkciju, oni deluju i na mikroklimu snižavajući tokom leta temperaturu, proizvode kiseonik i na svojim listovima zadržavaju štetne materije iz vazduha. Osim toga, drvoredi štite i od buke, pa iz tog razloga težimo tome da ih uvek ima pored škola ili obdaništa jer na taj način štitimo ove objekte u kojima se nalaze deca i od buke, prašine i izduvnih gasova koji dolaze sa saobraćajnica“, naglašava Tanja Radić.

            Sa prvim sunčanim danima JKP “Medijana” Niš pokrenula je i akciju čišćenja blokovskih površina, najpre u ulicama Maksima Gorkog, Vojvode Tankosića, Ljubomira Nikolića, Gabrovačka reka, Nikole Kopernika, Radnih brigada…

            „Prvog aprila krećemo u redovne prolećne aktivnosti za koje se uveliko spremamo. Tada je i najveći intenzitet radova sektora održavanja zelenila jer se tada radi na košenju, kreće sve da buja. potrebno je da se svi radnici aktiviraju na uklanjanju rastinja, trave, kako na lokacijama koje redovno održavamo, a to su parkovske površine, bulevari, međublokovske površine koje su uglavnom problematične oko toga šta i na koji način treba raditi kojom dinamikom“ dodaje Pavlović.

            Za ove poslove JKP „Medijana” koristi i javne radove, kako bi u prolećnom delu što pre okosili grad. „Ono što je po programu mi redovno radimo, ali je potrebna i pomoć zainteresovanih strana za uređenje međublokovskog prostora, kako bi nam grad između zgrada izgledao lepše“, kaže Dragoslav Pavlović.

EKO HEROJI

Projekat „Eko heroji“ realizovan od strane JKP „Mediana“ Niš, a u saradnji sa produkcijom „By heart“ iz Niša i kompanijom „Sekopak“ iz Beograda, predstavlja multimedijalnu prezentaciju o reciklaži i zaštiti životne sredine. Predstavljen je deci nižih uzrasta iz ukupno dvadeset osnovnih škola na teritoriji grada Niša, a u cilju podizanja njihove ekološke svesti, očuvanja i unapređenja uslova u kojima žive i rastu, igraju se i stvaraju, stiču stavove i navike koje će ih oblikovati u ljude spremne da se suoče sa svim problemima savremenog života.

48356745 2186535958334573 8836838681160450048 n

Zaštita životne sredine, kao i odnos čoveka prema prirodi i njenim resursima, su veoma važne teme sa kojima bi mlade trebalo upoznati u što ranijem uzrastu. U praksi se pokazalo da današnje generacije dece najbolje percipiraju, zapamte i zavole sadržaje koji im se prezentuju i približe na moderan, zanimljiv i praktičan način, i u koje su i sami aktivno uključeni.

20181114 101811

Cilj projekta jeste podizanje svesti dece o značaju zaštite životne sredine i upoznavanje dece sa značenjem pojma reciklaže i sortiranja reciklabilnog otpada.

Razvijena ekološka svest i odgovorno ponašanje u životnoj sredini daju osnov mladima da se aktivno bore za bolju i čistiju budućnost.

20181115 095915

Aktivno uključivanje dece u diskusije posle odgledane projekcije prezentacije „Eko heroji“, gde se kroz razgovor otkrivaju utisci dece, njihove i navike porodice kojoj pripadaju, otkrivaju želju dece da se promene loši primeri i primene ideje koje kroz ležernu naraciju u filmu promoviše poznati niški umetnik Oliver Katić.

20181123 122234

Nakon održane projekcije, u svakoj od škola postavljene su kutije za odlaganje reciklabilnog otpada, u cilju razdvajanja plastične i pet ambalaže, papira i kartona.

ZIMSKA SLUŽBA JKP “MEDIANA” NIŠ

Prvi sneg  u niškom kraju  koji je počeo da pada, 16 decembra u toku noći, stavljen je pod kontrolu još istog dana, tako da se saobraćaj odvijao nesmetano.

48382003 2190189061302596 5760555101131374592 n

Mehanizacija za čišćenje snega je prvo očistila najkritičnije tačke, a to su mostovi i prilazi gradu. Najpre su se čistile ulice prvog i drugog stepena prioriteta, dok su se ulice trećeg i četvrtog stepena prioriteta čistile od trenutka  kada je sneg polako prestajao da pada.

48403304 2189641031357399 2650519370282827776 n

Paralelno sa mehanizacijom, angažovani su i radnici koji manuelno čiste trotoare, mostove, pešačke prelaze, autobuska stajališta i uklanjaju sneg sa pešačkih staza u parkovima, kako bi se obezbedilo funkcionisanje građana..

Od trenutka kada je počeo da pada sneg do prvih jutranjih sati na kolovoze je bačeno 53 tone soli.

48389110 2190188927969276 2184313727002607616 n

Posebna pažnja se, kao i svake zime, poklanja ulicama brdskog karaktera i saobraćajnicama pod nagibom, kao što su Mokranjčeva ulica, Bubanjska dolina ili ulica prema groblju, gde ekipe kontinuirano rade  kako bi gradski saobraćaj mogao da se odvija nesmetano. Soli ima u dovoljnoj količini.

SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE

JKP „Mediana“ Niš spremno je za prve snežne padavine i obezbeđene su dovoljne količine soli, što je potvrđeno u utorak 13. novembra u krugu preduzeća, na smotri Operativnog štaba Zimske službe.

IMG 2739d24104ca695cbd88aa010ec55c2b V

IMG 4c05beb95ec753029d189a813357547f V

JKP “Mediana” trenutno raspolaže sa deset raonika i šest posipača, istakao je direktor Dragoslav Pavlović, ali se tokom januara očekuje nabavka još pet novih vozila sa pratećom opremom, tako da ove zime Niš ne bi trebao da ima problem sa zavejanim ulicama. Pored servisirane mehanizacije, raspolaže se i dovoljnom količinom soli i kalcijum-hlorida.

IMG 4a8386cf3dfc8ded08b20c45a349ef8f V

Inspekciju vozila izvršio je Svetislav Manić, dugogodišnji komandant Operativnog Štaba Zimske službe, koji je procenio da su preduzeća JKP „Mediana” koja održava saobraćajnice u gradu i „AB Putogradnja” koja održava lokalne puteve, spremna za sneg.

Vi ste ovde: Početak Vesti Najnovije vesti