Prijavi komunalni problem

#363. Divlja deponija  Otvoren

Adresa nije pronađena
Problem prijavljen pre 13 sata(i)
0 glasova
thumbnail photo

#362. Kante  Otvoren

Ljube Ilića Stoleta
Problem prijavljen pre 6 dana
0 glasova

#361. Dislokacija grupe kontejnera (u vezi prijave #311 i #360)  Otvoren

Svetozara Markovića br.40
Problem prijavljen pre 6 dana
0 glasova

#360. Dislokacija kontejnera - nepostupanje po prijavi #311 od 20.11.2019  Otvoren

Svetozara Markovića 40
Problem prijavljen pre 11 dana
0 glasova

#359. Neispunjavanje ugovornih obaveza  Otvoren

Petra i Pavla Mičića
Problem prijavljen pre 25 dana
0 glasova

#358. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 27 dana i potvrđen pre 25 dana
0 glasova
thumbnail photo

#357. Pas lutalica koga hrane stanari ispred zgrade napada decu  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i zatvoren pre 25 dana
0 glasova

#356. Odvoz smeća  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo

#355. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo

#354. Problem otpada na Camurlijskom putu  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre mesec dana i potvrđen pre mesec dana
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem