Prijavi komunalni problem

#357. Pas lutalica koga hrane stanari ispred zgrade napada decu  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 2 meseca(i) i zatvoren pre 2 meseca(i)
0 glasova

#356. Odvoz smeća  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 2 meseca(i) i potvrđen pre 2 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#355. Divlja deponija  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 2 meseca(i) i potvrđen pre 2 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#354. Problem otpada na Camurlijskom putu  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 2 meseca(i) i potvrđen pre 2 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#353. Pun kontejner PONOVO 3 nedelje  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#352. Plave kante 3 nedelje  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova

#351. Prljave ulice  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova

#350. Psi lutalice i to puno njih  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#349. Čopor pasa lutalica kod Čaira  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#348. Kontejner nije ispražnjen  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 3 meseca(i) i potvrđen pre 3 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem