Prijavi komunalni problem

#292. Neophodni podzemni kontejneri!  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#291. Problem na putu prema Dakomu  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#290. kabasti otpad  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#289. Plave kante 15 dana nisu ispražnjene  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova

#288. Divlja deponija  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#287. Djubre  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#286. Obruseno stablo oraha  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#285. Drvo ugrozava saobracaj,ljude, rusi ogradu  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#284. Odvoz smeća  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre godinu dana
0 glasova

#283. Rampa  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem