Prijavi komunalni problem

#287. Djubre  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i zatvoren pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#286. Obruseno stablo oraha  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i zatvoren pre 10 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#285. Drvo ugrozava saobracaj,ljude, rusi ogradu  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#284. Odvoz smeća  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova

#283. Rampa  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i potvrđen pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#282. Djubre  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre 11 meseca(i) i zatvoren pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#281. Đubre oko kontejnera  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre 11 meseca(i)
0 glasova
thumbnail photo

#280. Psi lutalice  Zatvoren

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i zatvoren pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo

#279. Pas lutalica  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre godinu dana
0 glasova

#278. plave kante  Potvrđen

The address cannot be found
Problem prijavljen pre godinu dana i potvrđen pre godinu dana
0 glasova
thumbnail photo
Prijavi komunalni problem
Vi ste ovde: Početak Usluge Prijavi komunalni problem