Istorijat


NIŠ I POČECI RAZVOJA KOMUNALNE HIGIJENE

Od formiranja Sanitarne uprave niškog okruga 1878. godine pa do formiranja JKP „Mediana“ 1990. godine, organizacija sanitarno-komunalnih aktivnosti u Nišu se menjala kroz istoriju.

SWScan00094

Oslobođenjem Niša od Turaka 1878. godine, u zapuštenom i prljavom gradu bez zdrave pijaće vode, javila se potreba za održavanjem čistoće i javne higijene.

U periodu od 1880. do 1920. godine, u Nišu su pobijeni Nortonovi bunari, kaldrmisane glavne ulice, uređen je prvi opštinski park i napravljena su he rmetička kola za prevoz umrlih od zaraznih bolesti. To je bilo vreme kada se počelo s a čišćenjem i održavanjem grada, pranjem ulica i iznošenjem smeća.

Sist ematski je rešavan i problem pasa lutalica.

1922. godine Sanitarna uprava niškog okruga donela je prvu NAREDBU O ODRŽANJU ČISTOTE.

Na osnovu odobrenih sredstava u budžetu, Sud opštine niške je 1923. godine formirao Službu za održavanje javne higijene, čišćenje ulica i iznošenje smeća.

Održavanje javne higijene i odvoženje smeća uglavnom se svodilo na centar i krajeve grada u kojima su živele imućnije građanske porodice. Zvono kočijaša sa čeza za obilazak grada značilo je poziv građanstvu da smeće iznese iz kuća kako bi se, istom zapregom, izvezlo na deponiju.

Kako se grad razvijao, potrebe su bile sve veće. Ubrzo je formiran opštinski Vozni i čistački park koji se starao o čistoći u gradu. Uoči Drugog svetskog rata Vozarska služba počela je prikupljanje smeće i na periferiji grada, ali u manjem obimu. Usluge odvoza smeća naplaćivane su putem obavezne opštinske takse.

Ubrzo su vihor Drugog svetskog rata i okupacija zahvatiili našu zemlju, a održavanje čistoće u ovim prilikama zaostajalo je za ostalim potrebama grada. Po završetku rata,1945. godine, poslove održavanja čistoće nastavila je Služba voznog i čistačkog parka, koja je tada funkcionisala u sastavu Gradskog narodnog oslobodilačkog odbora.


FORMIRANJE GRADSKOG PREDUZEĆA ''ČISTOĆA''

U posleratnom periodu Niš se ubrzano razvija, grade se zgrade, podižu brojna preduzeća, fabrike i ustanove, raste broj stanovnika. Vozni i čistački park više nije u stanju da zadovolji potrebe grada u održavanju javne higijene i iznošenju smeća.

Na sednici Gradskog narodnog odbora,10. juna 1947. godine, formirano je novo preduzeće „Čistoća“ koje je preuzelo sve kadrove kao i osnovna i obrtna sredstva Voznog i čistačkog parka.

Opšta karakteristika prvih godina rada gradskog preduzeća „Čistoća“ (1947-1950) bila je velika migracija kadrova, uglavnom radnika koji su nerado prihvatali poslove čistača i javne higijene. Napuštali su radna mesta i vraćali se poljoprivredi. Drugi su tražili bolja i lakša radna mesta. Bilo je to vreme opšte nestašice radne snage pa su uloženi veliki napori da se spreči migracija neophodnih čistača, kočijaša, kolara, bravara, stolara i ostalih uposlenih, pre svega onih koji su imali završenu ekonomsku školu.

Decentralizacija organa narodne vlasti i državne uprave počela je 1949. godine. Organi uprave, odnosno Gradski NOO, prestali su da budu osnivači radnih i privrednih organizacija. Donošenje osnovnog Zakona o upravljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva, 1950. godine, predstavljalo je početak razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja.

SWScan000941

Nastao je period brojnih izmena u načinu rada i poslovanja privrednih radnih organizacija. Izmenjeni su i doneti novi propisi koji su pospešivali samostalnost radnih organizacija. Novi procesi u društvu odrazili su se na rad „Čistoće“ u Nišu. Narodni odbor Grada Niša, 19. maja 1952. godine, doneo je rešenje o ukidanju Gradskog preduzeća „Čistoća“ u Nišu i osnivanju Uprave za higijensko-tehničku službu. Preduzeće je proširilo svoju delatnost: zadržalo je ranije obaveze čišćenja grada i preuzelo nove poslove održavanja gradskog kupatila i perionice. Novinu je predstavljala obaveza samostalnog finansijera. Više se nije moglo poslovati na bazi „sigurnih dotacija“ već na osnovu radnih i naplaćenih obaveza.

Pod imenom „Uprava“, organizacija je poslovala nešto više od 2 godine. Obavljala je redovne i uobičajne zadatke na planu čišćenja, polivanju ulica i odvoza smeća. Savet za komunalne poslove Narodnog odbora Grada Niša bio je nadležni i kontrolni organ koji je razmatrao zahteve, izveštaje i predloge te uprave, a Narodni odbor Grada Niša i dalje je postavljao i razrešavao direktora.

Ubrzo je došlo do novih promena. Na predlog Saveta za privredu i na osnovu Zakona o narodnim odborima i Gradskim opštinama, Narodni odbor Grada Niša, na sednici Veća proizvođača je 23. juna 1954. godine doneo Rešenje o proglašenju komunalne organizacije, odnosno, „uprava“ je preimenovana u Preduzeće za higijensko-tehničku službu.

Predmet poslovanja preduzeća bio je održavanje čistoće u gradu, održavanje gradskog kupatila i vešernice, organizacija i rad kovačkih, kolarskih, potkivačkih i drugih radionica kao i transport i vozarske usluga. Kao novinu preduzeće je preuzelo i obavezu čišćenja dimnjaka.

Sa razvojem Niša, njegovom ubrzanom izgradnjom i urbanizacijom nametnuo se i novi, moderniji kurs na planu održavanja javne higijene i čistoće. Nešto veća upotreba motornih vozila (kamiona) počela je1958. godine. Preduzeće je1965. godine nabavilo specijalna vozila za iznošenje smeća, odvoz fekalija, pranje i polivanje ulica. Sve to bilo je nedovoljno pa je, otuda, period od 1966. do 1970. godine bio u znaku intenziviranja dalje modernizacije i jačanja kapaciteta kako bi se uspešnije održavala javna higijena i čistoća u gradu.


FORMIRANA KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIMIJO (KRO)“MEDIANA”

U cilju veće koordinacije, saradnje i međusobnog ispomaganja u radu na komunalnim poslovima u gradu,15. marta 1982. godine “Čistoća” i druga srodna komunalna preduzeća ("Lipa", "Komunalac", "Niskogradnja", "Nišparking") su referendumom prihvatila udruživanje u KRO “Mediana”.

Sve Organizacije udruženog rada (OUR) u sastavu KRO “Mediana” nastavile su uspešno poslovanje. Velika pažnja i briga je posvećena zaštiti zdravlja radnika. Obezbeđena su specijalna radna odela i zaštitna sredstva: cipele, rukavice, kape, zaštitne maske, zimska i letnja radna odela. Zdravlje zaposlenih je redovno kontrolisano i preduzimale su se razne akcije za organizovano korišćenje godišnjih i vanrednih odmora.


JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE (JKP) „MEDIANA“ NIŠ

31. 01. 1990. godine KRO “Mediana” transformiše se u Društveno komunalno preduzeće (DKP) “Mediana” da bi nakon nekoliko meseci, 02. 04.1990. godine, postalo Javno komunalno preduzeće “Mediana” i pod istim nazivom funkcioniše i danas.

A onda nastupa period koji se pamti po raspadu Jugoslavije, sankcijama, ratovima, izbeglicama. Bilo je jako teško obezbediti i najosnovnija sredstva za rad preduzeća (benzin, rezervne delove i dr.) kao i lične dohotke radnicima.

24. marta 1999. godine, vojske 19 zemalja članica NATO počele su vazdušne napade na Srbiju. Grad Niš je pretrpeo ogromne gubitke, materijalne i ljudske. I u najtežem periodu, radnici “Mediane” nisu stali. Plašeći se bombi, strepeći za svoj život i živote svojih najbližih, oni su radili neumorno na raščišćavanju terena posle bombardovanja. Ulice su morale biti prohodne za saobraćaj. U svakom trenutku gradu su bili na raspolaganju, kako radnici, tako i celokupna mehanizacija preduzeća.


 DOŠAO JE I 21.VEK

Nakon svih stradanja i trpljenja, naše preduzeće doživljava uspon. Kupuju se nova vozila, uvodi nova tehnologija, zapošljavaju mladi i obrazovani ljudi. U cilju veće produktivnosti i efikasnosti u radu, iz JKP “Mediana” se izdvaja nekoliko preduzeća koja nastavljaju da posluju samostalno. Prvo je izdvojena delatnost naplate parkiranja i oformljeno preduzeće “Parking servis”. Ne zadugo, iz ”Mediane” se izdvaja “Objedinjena naplata”, a zatim se i delatnost održavanja zelenila i grobalja, kao i obeležavanje saobraćajnica, poverava novom JKP “Gorica”.

JKP “Mediana” nastavlja da posuje samostalno zadržavajući delatnost održavanja javne higijene u gradu, upravljanja otpadom i održavanje dimnjaka.

Danas se možemo pohvaliti savremenom organizacijom, modernim voznim parkom, uvođenjem u poslovanje međunarodno priznatih standarda. Izdvajaju se sredstva za rekreativne odmore, stipendije, obuku kadrova za nove tehnologije.

Nabavljeni su savremeni kamioni za rad Zimske službe, postavljeni podzemni kontejneri, GPS uređaji za praćenje i nadzor vozila , mobilni telefoni, kamere...

 

Vi ste ovde: Početak O nama Istorijat