DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

                                                                                                  POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 

   
R.
br.
REJON

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

05.

06.

05.

07.

05.

08.

05.

09.

05.

10.

05.

11.

05.

12.

05.

13.

05.

14.

05.

15.

05.

16.

05.

17.

05.

18.

05.

19.

05.

20.

05.

21.

05.

22.

05.

23.

05.

24.

05.

25.

05.

26.

05.

27.

05.

28.

05.

29.

05.

30.

05.

31.

05.

19 Staklena ambalaža - plava zvona * *
20 Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu *1 *1 *2 *2 *1 *1 *2 *2 *1
21 Grad lokal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                             
Vi ste ovde: Početak Vesti Reciklaža DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA