KONFERENCIJA O ZELENOJ EKONOMIJI I SISTEMSKOM UPRAVLJANJU OTPADA U SRBIJI

U Medija centru u Beogradu, u petak, 29. septembra 2017. godine održana je konferencija „Zelena ekonomija i sistemsko upravljanje otpadom u Srbiji“, u organizaciji „Danas konferens centra“. Govorili su ministar zaštite životne sredine Srbije Goran Trivan, njegov pomoćnik Aleksandar Vesić, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije Siniša Mitrović i direktor JKP „Mediana“ Niš i predsednik Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije - ASWA Bratislav Vučković.

 Na konferenciji se govorilo o mogućnostima za sistemsko rešenje upravljanja otpadom, o kapacitetima lokalnih samouprava, prikupljanju, odvajanju i reciklaži otpada, o tome kako do prihoda od otpada i zelene ekonomije, kao i o ulozi države, inspekcije i privatnih investitora u unapređenju upravljanja otpadom.

021020172 633x480

 Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je da se upravljanje otpadom u razvijenom svetu podrazumeva i da donosi novac, ali da u Srbiji to još nije slučaj. Istakao je da Srbija još nije napravila svih 26 planiranih regionalnih deponija i da se radi na potpunom uređivanju 17 deponija, koje na najsavremeniji način rešavaju odlaganje komunalnog otpada.

„Lokalne samouprave, koje su do skoro odbijale da se na njihovoj teritoriji nađu regionalne deponije, sada ih žele, jer su shvatile da upravljanje takvom deponijom ne samo da čuva životnu sredinu, nego je i unosan posao koji donosi novac“, naglasio je ministar Goran Trivan.

 O iskustvima na lokalnom nivou, o sistemu upravljanja otpadom i o planovima za naredni period u Nišu, govorio je Bratislav Vučković, direktor JKP „Mediana“ Niš i predsednik Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije – ASWA.

021020171 640x386

 “Od 2009. godine do danas Gradska deponija je sanirana i rekultivisana i sada je bezbedna za odlaganje otpada. Ono što je ranije odlagano stavljeno je pod kontrolu, a ono što sada odlažemo radimo poštujući principe i zakonsku regulativu naše države. Otvoreno je novo polje, koje ima adekvatan sistem zaštite i na njemu će se odlagati otpad dok se ne popune kapaciteti, a to će biti veoma brzo. Neophodno je proširenje postojeće ili izgadnja nove deponije, jer Niš je dva puta pokušao koncesiju za izgradnju Regionalne deponije, koja nije uspela. JKP „Mediana“ je spremno da nastavi da se bavi odlaganjem otpada na adekvatan način dok se ne formira regionalno preduzeće. U narednom periodu očekuje nas i izgradnja postrojenja za izgradnju podzemnih voda.

 Da bi omogućili da se što manje otpada odlaže na deponiju, rešili smo da idemo u reciklažu, jer otpad je resurs i najveći rudnik koji Srbija ima. Izgradili smo Reciklažni centar, a stanovnici su dobili besplatne kante koje je JKP „Mediana” obezbedilo preko IPA fonda EU kroz projekat prekogranične saradnje sa opštinom Pernik iz Bugarske”, rekao je Vučković i dodao: „Edukacija dece je veoma bitna, to smo mi uvideli i izdajemo knjige o reciklaži i kroz njih edukujemo decu ali i odrasle. Dobitnici smo i nagrade „Zeleni list“ za 2015. godinu, u organizaciji ekološke emisije „Čekajući vetar“ drugog programa Radio Beograda.

 Planovi koje Mediana ima za sledeću godinu su da se krene sa kompostiranjem jer u Nišu 50 posto komunalnog otpada čini biootpad.

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti KONFERENCIJA O ZELENOJ EKONOMIJI I SISTEMSKOM UPRAVLJANJU OTPADA U SRBIJI