NAUČNI SKUP „ČOVEK I RADNA SREDINA“

 

Na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, a uz podršku GO Palilula, održan je XVII Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Čovek i radna sredina“. Učešće na skupu uzelo je i JKP „Mediana“ Niš.

Tema XVII Naučnog skupa bila je „Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine. Naučni skup su pozdravili: prof. dr Dragan Spasić, predsednik Organizacionog odbora, prof.dr Nenad Živković, podpredsednik Programskog odbora, prof. dr Momir Praščević, dekan Fakulteta zaštite na radu u Nišu. Skup je otvorio Aleksandar Ždrale, predsednik Gradske opštine Palilula.

030118 okrugli sto 640x361

Kao deo pratećih aktivnosti na otvaranju naučnog skupa prikazana je Modna revija učenika Umetničke škole u Nišu sa modelima izrađenim od recikliranih materijala.

Od 6-8. decembra, učesnici Naučnog skupa razmatrali su sledeće tematske oblasti: Upravljanje komunalnim delatnostima, Analiza i procena uticaja komunalnog sistema na kvalitet radne i životne sredine, Efikasnost i menadžment komunalnog sistema, Iskustva učesnika u pružanju komunalnih usluga i Zaštita na radu u teoriji i praksi.

Po rečima profesora Dragana Spasića, predsednika Organizacionog odbora, ovako koncipiran Naučni skup predstavlja multidisciplinarnu platformu za istraživače iz različitih oblasti nauke i struke za razmenu znanja, ideja i iskustava koji će doprineti sagledavanju realne situacije u oblasti upravljanja komunalnim sistemom, njegovog uticaja na kvalitet životne sredine i iznalaženju optimalnih rešenja u ovoj oblasti.

030118 slika 2 640x480

„Na naučnom skupu definisani su glavni problemi i predložena optimalna rešenja u oblasti upravljanja komunalnim sistemom, omogućena razmena informacija o stanju, problemima i uticaju komunalnog sistema na kvalitet životne sredine i promovisane najbolje dostupne tehnike i iskustva dobre prakse u upravljanju komunalnim sistemom“, naglasio je prof. dr Dragan Spasić.

Naučni skup okupio je autore iz 9 zemalja regiona, a prezentovano je 86 radova, od 73 autora i 50 koautora.

JKP „Mediana“ je na Naučnom skupu prezentovalo 6 radova i bilo učesnik okruglog stola na temu „Unapređenje cirkularne ekonomije u sektoru upravljanja komunalnim otpadom u Nišu“, u organizaciji ARHUS centra Južne i Istočne Srbije. Pozdravnu reč su imali: prof. dr Nebojša Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Niša i Aleksandar Milićević, direktor Regionalne privredne komore Niš.

U okviru ovog okruglog stola razmatrane su dve teme: Primarna separacija otpada u Nišu koju je prezentovao dr Goran Radoičić iz JKP„Mediana“ Niši i Uvođenje cirkularne ekonomije u sektoru upravljanja otpadom u prezentaciji Sonje Popović iz ARHUS centra Južne i Istočne Srbije.

 

Vi ste ovde: Početak Vesti Arhiva vesti NAUČNI SKUP „ČOVEK I RADNA SREDINA“