plan pražnjena

Obaveštenje

 

Reon 11 se po dinamičkom planu radi u utorak (07.01.2020) ali se zbog Božića pomera za sredu (08.01.2020).

 

DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI

R.  br. REJON

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

05.

06.

05.

07.

05.

08.

05.

09.

05.

10.

05.

11.

05.

12.

05.

13.

05.

14.

05.

15.

05.

16.

05.

17.

05.

18.

05.

19.

05.

20.

05.

21.

05.

22.

05.

23.

05.

24.

05.

25.

05.

26.

05.

27.

05.

28.

05.

29.

05.

30.

05.

31.

05

1 R1 B.Brod * *
2 R2 D.Vis * *
3 R3 C.Zvezda, D.Vis * *
4 R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac * * *
5 R5 Palilula, Rasadnik * *
6 R6 D.Radović, O.Venac * * *
7 R7 Rasadnik, G.Princip * *
8 R8 G.Princip, Bubanj * *
9 R9 P.Poljana,  G. Međurovo * *
10 R10 N.Selo * * *
11 R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor,   N.Selo * *
12 R12 L.Stena * *
13 R13 L.Stena, Bubanj, Đuka Dinić * *
14 R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković * *
15 R15 D.Cvetković, Duvanište * *
16 R16 Duvanište * * * * *
17 R17 Zgrade * * * * *
18 R18 Bubanj selo, D.Međurovo,nas.Milka Protić, Suvi Do * * *

DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

                                                                                                  POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI

R.
br.
REJON

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

05.

06.

05.

07.

05.

08.

05.

09.

05.

10.

05.

11.

05.

12.

05.

13.

05.

14.

05.

15.

05.

16.

05.

17.

05.

18.

05.

19.

05.

20.

05.

21.

05.

22.

05.

23.

05.

24.

05.

25.

05.

26.

05.

27.

05.

28.

05.

29.

05.

30.

05.

31.

05

19 Staklena ambalaža (zvona) - reoni R3       R4     R6       R1     R5       R8     R7       R2     R3    
20 Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu

R5

po2

R6

ut2

R7

č2

R8

pe2

R1

po1

R2

ut1

R3

če1

R4

pe1

R5

po2

R6

ut2

R7

če2

R8

pe2

R1

po1

R2

ut1

R3

č1

R4

pe1

R5

po2

R6

ut2

21 Grad lokal * * * * * * * * *
Vi ste ovde: Početak Vesti Reciklaža