plan pražnjena

Obaveštenje

 

Reon 11 se po dinamičkom planu radi u utorak (07.01.2020) ali se zbog Božića pomera za sredu (08.01.2020).

 

DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI

R. br. REJON

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

05.

06.

05.

07.

05.

08.

05.

09.

05.

10.

05.

11.

05.

12.

05.

13.

05.

14.

05.

15.

05.

16.

05.

17.

05.

18.

05.

19.

05.

20.

05.

21.

05.

22.

05.

23.

05.

24.

05.

25.

05.

26.

05.

27.

05.

28.

05.

29.

05.

30.

05.

31.

05.

1

R1 B.Brod * * *
2 R2 D.Vis * *
3 R3 C.Zvezda, D.Vis * *
4 R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac * *
5 R5 Palilula, Rasadnik * *
6 R6 D.Radović, O.Venac * *
7 R7 Rasadnik, G.Princip * *
8 R8 G.Princip, Bubanj * *
9 R9 P.Poljana,   G. Međurovo * *
10 R10 N.Selo * *
11 R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor,   N.Selo * *
12 R12 (I) L.Stena * *
13 R13 L.Stena, Bubanj, Đ.Dinić * *
14 R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković * *
15 R15 D.Cvetković, Duvanište * *
16 R16 Duvanište * * * * *
17 R17 Zgrade * * * * *
18 R18 Bubanj selo,D.Međ,naselje Milka Protić,S.Do * * *

DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

                                                                                                  POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 

   
R.
br.
REJON

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

05.

06.

05.

07.

05.

08.

05.

09.

05.

10.

05.

11.

05.

12.

05.

13.

05.

14.

05.

15.

05.

16.

05.

17.

05.

18.

05.

19.

05.

20.

05.

21.

05.

22.

05.

23.

05.

24.

05.

25.

05.

26.

05.

27.

05.

28.

05.

29.

05.

30.

05.

31.

05.

19 Staklena ambalaža - plava zvona * *
20 Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu *1 *1 *2 *2 *1 *1 *2 *2 *1
21 Grad lokal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                             
Vi ste ovde: Početak Vesti Reciklaža